Ochotnicza Straż Pożarna w Rajgrodzie
Polecamy
Urząd Miejski w Rajgrodzie
UM w Rajgrodzie
KPPSP Grajewo
KPPSP Grajewo
Nadleśnictwo Rajgród
Nadleśnictwo
Bar
Bar "Smakosz"

Aktualności
--------------------------------------------------------------------------------
CZERWIEC 2017
--------------------------------------------------------------------------------

VI PODLASKIE WARSZTATY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO RAJGRÓD 2017

W dniach 23 – 24 czerwca 2017 roku w okolicach miejscowości Rajgród, na terenie powiatu grajewskiego odbyły się VI Podlaskie Warsztaty Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy „RAJGRÓD 2017”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku, Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak” oraz Komendą Powiatową PSP w Grajewie. W czasie Manewrów trzyosobowe zespoły uczestników podczas tury nocnej oraz dziennej wykonywały liczne, skomplikowane, realistycznie zainscenizowane zadania oceniane na bieżąco przez ekspertów. Oprócz ćwiczeń praktycznych odbyły się także warsztaty szkoleniowe podnoszące niezbędną wiedzę teoretyczną. W tegorocznych Warsztatach wzięła udział rekordowa ilości zespołów (46 drużyn), w tym m.in. 30 drużyn OSP, 15 z jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz zespół Lasów Państwowych.

Powiat grajewski reprezentowały następujące drużyny: OSP KSRG Rajgród w składzie Żaneta Chylińska, Marcin Dziądziak, Paweł Piotrowski; OSP KSRG Woźnawieś w składzie Marek Milewski, Zenon Krzyżewski, Karol Bronakowski oraz OSP KSRG Szczuczyn w składzie Michał Kaliszewski, Sebastian Kleszczewski i Radosław Dulewicz.


(foto: PSP Grajewo, OSP Rajgród)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

VII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Dnia 20 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w Radziłowie rozegrane zostały VII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięło 13 drużyn z całego powiatu grajewskiego. Każda drużyna składała się z 10 zawodników, którzy spełniali wymagane kryteria do udziału w zawodach. Zawody rozegrane zostały według Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 roku. – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach oraz mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, mł. bryg. Dariusz Wierzbicki, mł. bryg. Daniel Lewczuk, kpt. Zdzisław Zaborowski, mł. asp. Wiesław Chrzanowski i st. sekc. Karol Brzózka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe udało się rozegrać tylko ćwiczenie bojowe i jako wyniki końcowe przyjęto punktację uzyskaną w tej konkurencji.

Wśród drużyn dziewczęcych I miejsce zajęły zawodniczki z MDP w Wąsoszu z wynikiem 911,95 pkt., II miejsce dziewczęta z MDP w Boczkach – Świdrowo, które zdobyły 858,65 pkt., III reprezentantki MDP w Szczuczynie uzyskując 819,00 pkt., na IV lokacie uplasowały się zawodniczki z MDP w Klimaszewnicy z łącznym wynikiem 777,68 pkt.

W kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – drużyny chłopców i mieszane I miejsce zajęli zawodnicy z MDP w Niedźwiadnej, którzy uzyskali wynik 926,45 pkt., na II miejscu uplasowała się MDP z Wąsosza z wynikiem 925,00 pkt., miejsce III zdobyła MDP w Rudzie, która uzyskała wynik 916,48 pkt. Miejsca poza podium przypadły odpowiednio następującym drużynom: miejsce IV MDP w Ciemnoszyjach z wynikiem 915,90 pkt., miejsce V MDP w Radziłowie z wynikiem 905,47 pkt., miejsce VI MDP w Wierzbowie z wynikiem 901,24 pkt., miejsce VII MDP w Szczuczynie, która zdobyła 884,55 pkt., miejsce VIII MDP w Słuczu z ogólna liczbą 857,09 pkt. i miejsce IX MDP w Grajewie z dorobkiem 783,30 pkt.

Zwycięskie drużyny otrzymały medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchary ufundowane przez starostę grajewskiego i wójta gminy Radziłów, natomiast pozostałe drużyny otrzymały medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Starosta Grajewski wyróżnił nagrodami książkowymi opiekunów MDP i zaproszonych gości w osobach: podlaskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Wendta, zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, proboszcza parafii pw. św. Anny w Radziłowie ks. kanonika Jacka Schneidera oraz przewodniczącego komisji sędziowskiej kpt. Jarosława Lewocz. Nagrodą książkową wyróżniono również opiekunkę MDP w Rajgrodzie, która wraz z zawodnikami obserwowała przebieg konkurencji.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wyróżnił nagrodą rzeczową najmłodszych uczestników dzisiejszych zawodów: Oliwię Olszewską z MDP w Boczkach-Świdrowo gm. Grajewo oraz Patryka Szumskiego z MDP w Ciemnoszyjach gm. Grajewo.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie - st. kpt. Arkadiusz Lichota


(foto: OSP Rajgród)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

KAMPANIA „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” W GIMNAZJUM W RAJGRODZIE

Dnia 9 czerwca 2017 roku w Gimnazjum w Rajgrodzie pojawili się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz druhna i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Strażacy w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” zaprezentowali wszystkim obecnym techniki prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas i Holmatro. Pokaz przebiegu działań ratowniczych został połączony z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, chętni mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Uczniowie dowiedzieli się jak używać gaśnic i własnoręcznie ugasili pożar, natomiast strażacy ugasili pozorowany pożar samochodu osobowego.


(foto: OSP Rajgród)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
MAJ 2017
--------------------------------------------------------------------------------

POŻAR POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI SKRODZKIE

Dnia 26 maja 2017 roku nasz zastęp został zadysponowany do pożaru pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Skrodzkie.


(foto: OSP Rajgród)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
KWIECIEŃ 2017
--------------------------------------------------------------------------------

STRAŻACY W AKCJI "SADZIMY 1000 DRZEW NA MINUTĘ"

Dnia 20 kwietnia 2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie: kpt. Arkadiusz Lichota i mł. bryg. Kazimierz Golubiewski oraz druhna i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Rajgrodu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew „Sadzimy 1000 drzew na minutę”. Akcja sadzenia drzew rozpoczęła się o godzinie 9:00 na terenie Nadleśnictwa Rajgród, Leśnictwo Przejma. Po oficjalnym rozpoczęciu akcji przez zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród pana Arkadiusza Malinowskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa pożarowego w lasach i trwającej kampanii „Stop pożarom traw”. Udzielono też instruktażu dzieciom i osobom dorosłym w jaki sposób wzywać pomoc korzystając z numerów 998 i 112, a także omówiono zasady zgłaszania zdarzeń.

Po zakończeniu pogadanki uczestnicy udali się w przygotowane wcześniej miejsce do sadzenia drzew, a po udzieleniu krótkiego instruktażu przez leśnika czynnie włączyli się w akcję. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ było okazją do niecodziennego spotkanie z przyrodą, pogłębienia wiedzy o lesie jako domu wielu gatunków roślin i zwierząt. Poza strażakami i pracownikami nadleśnictwa nowy las sadzili również uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie oraz członkowie kół łowieckich Batalion Łomża, Knieja Łomża, Cietrzew Prostki oraz Bóbr Osowiec. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się posadzić w sumie 4000 sadzonek sosny.

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie


(foto: Archiwum KP PSP w Grajewie, Nadleśnictwo Rajgród, OSP Rajgród)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP)

Dnia 09 kwietnia 2017 roku w remizie OSP Rajgród odbyło się trzecie spotkanie MDP Rajgród. Druh Marcin Dziądziak pokazał i omówił wszystkim obecnym wyposażenie wozu strażackiego Magirus. Członkowie MDP dowiedzieli się m.in. czym się różni rozdzielacz od zbieracza. Chętni mogli polać wodę z podłączonych pod wóz węży używając prądownicy. Następnie trzeba było pozwijać węże strażackie, co było nie lada wyzwaniem - mokre węże są dość ciężkie..


(foto: Żaneta Chylińska)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
MARZEC 2017
--------------------------------------------------------------------------------

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP)

Dnia 19 marca 2017 roku w remizie OSP Rajgród odbyło się drugie spotkanie MDP Rajgród. Druhowie strażacy pokazali wszystkim obecnym ubranie strażackie specjalne typu Nomex oraz pokazali i omówili wyposażenie wozu strażackiego Iveco. Chętni mogli "polać wodę".


(foto: Paweł Chyliński)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP)

Dnia 09 marca 2017 roku przy naszej OSP została zawiązana MDP Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.


(foto: Paweł Chyliński)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA PRZY OSP W RAJGRODZIE

CELE
Celem powołania MDP przy OSP jest szersze zainteresowanie dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, wychowanie młodych pokoleń w duchu poszanowania strażackich tradycji i wartości wyznawanych przez społeczeństwo oraz przygotowanie następnych pokoleń ludzi potrafiących działać na rzecz lokalnych społeczności i organizacji. Zamysłem powołania MDP jest również wyszkolenie następnych pokoleń członków OSP, którzy wspomogą i z czasem zastąpią dotychczasowych druhów w strukturach organizacji i będą w sposób godny kontynuować tradycje jakie są związane z OSP.

DZIAŁALNOŚĆ
Działania będą polegać na podnoszeniu wiedzy i umiejętności członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, kultywowaniu strażackich tradycji, pomocy osobom z lokalnego otoczenia, udziale w akcjach i imprezach organizowanych przez gminę, reprezentowaniu gminy na Młodzieżowych Zawodach Sportowo Pożarniczych. Członkowie MDP powinni utożsamiać się z jednostką, brać udział w szkoleniach pożarniczych oraz rozwijać sprawność fizyczną poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Wszechstronne przeszkolenie członków w ratownictwie pożarniczym, medycznym będą prowadzić druhowie OSP. Podczas tych szkoleń będzie najpierw wprowadzana a potem przestrzegana dyscyplina konieczna w organizacjach takich jak OSP. Będzie obowiązywała hierarchia służbowa i wykonywanie poleceń przełożonych. Działalność MDP powinna się opierać na aktywności własnej członków, którzy będą wspierani przez opiekunów drużyny z ramienia OSP.

CZŁONKOWIE
Członkiem MDP przy OSP w Rajgrodzie mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 10 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi MDP przy OSP w Rajgrodzie na spotkania, które odbędą się 9 marca 2017 (czwartek) o godzinie 19:00 oraz 19 marca 2017 (niedziela) o godzinie 13:00 w remizie OSP w Rajgrodzie przy ulicy Warszawskiej 64a. Więcej informacji na temat MDP przy OSP w Rajgrodzie można uzyskać na stronie www.rajgrod.osp.org.pl oraz na facebooku OSP Rajgród.


(plakat: Żaneta Chylińska)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
LUTY 2017
--------------------------------------------------------------------------------

POKAZY RATOWNICTWA NA LODZIE - ZAMKOWA GÓRA

W dniu 5 lutego 2017 r. podczas pierwszego zlotu morsów Rajgród 2017 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie przeprowadzili na akwenie Jeziora Rajgrodzkiego pokazy z zakresu ratownictwa na zalodzonych zbiornikach wodnych.

W części teoretycznej funkcjonariusze uświadamiali zgromadzoną publiczność o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na zamarznięty akwen, informując, że bezpieczny lód to tylko ten, który został uzyskany w sposób sztuczny. Następnie omówiono postępowanie w okoliczności, gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód oraz pod jakie numery alarmowe zadzwonić po pomoc i co przekazać.

W części praktycznej ratownicy zademonstrowali sposoby postępowania w sytuacji, gdy dojdzie już do załamania się pokrywy lodowej i wpadnięcia do wody oraz jak bezpiecznie udzielić pomocy w takiej okoliczności.

Po pokazach ratownictwa na lodzie zgromadzona publiczność miała możliwość przećwiczyć na manekinie do resuscytacji krążeniowo oddechowej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania czynności życiowych. Ponadto strażacy z OSP w Rajgrodzie prezentowali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu jednostki.

Biorąc pod uwagę, że trwa sezon grzewczy poruszono również zagadnienia związane z zagrożeniami wystąpienia czadu i pożaru w ramach ogólnopolskiej akcji „Czad i ogień. Obudź czujność”.

W działaniach brali udział również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, którzy omawiali miedzy innymi: krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, za pomocą której można wskazać miejsca, gdzie występują zagrożenia oraz przedsięwzięcie polegające na zwracaniu szczególnej uwagi w odniesieniu do osób, które są narażone na wychłodzenie organizmu. Przypomnieli również o obowiązku używania elementów odblaskowych, przekazując je osobom przybyłym na plażę miejską w Rajgrodzie.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski - KP PSP w Grajewie


(foto: Żaneta Chylińska)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
STYCZEŃ 2017
--------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE HARCERZY Z OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W RAJGRODZIE

Dnia 22 stycznia 2017 roku w jednostce OSP Rajgród gościliśmy harcerzy z 4 Rajgrodzkiej Drużyny Harcerskiej "Ora et labora" im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Druhowie Paweł Chyliński i Kazimierz Golubiewski przywitali dzieci z 3 Gromady Zuchowej "Pracowite Smerfy" pod opieką drużynowej dh Joanny Zawadzkiej. Po słodkim poczęstunku zuchy dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom m.in. podczas powodzi i wypadków samochodowych. Podczas spotkania przeprowadzony został instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania czynności życiowych, w którym harcerze wzięli aktywny udział.

Kolejnym punktem spotkania było "gaszenie pożaru". Zuchy z wielką radością ubierały się w hełmy oraz odzież ochronną i pod bacznym okiem strażaków za pomocą gaśnic gasiły pozorowany pożar. Po akcji gaśniczej strażacy przeszli do demonstracji wyposażenia wozu strażackiego. Każdy harcerz miał możliwość poczuć się jak prawdziwy strażak wsiadając do wozu strażackiego z włączonym sygnałem.

Na zakończenie wizyty w remizie wszyscy uczestnicy otrzymali odznaki "Dzielny Strażak" oraz strażackie kalendarze. Mamy nadzieję, że spotkanie ze Strażą Pożarną na długo pozostanie w pamięci naszych gości. Zapraszamy na kolejne odwiedziny.

Opracowanie i zdjęcia: dh Żaneta Chylińska OSP Rajgród


(foto: Żaneta Chylińska)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

POKAZY RATOWNICTWA NA ZAMARZNIĘTYCH AKWENACH WODNYCH

Dnia 20 stycznia 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie przeprowadzili na akwenie Jeziora Rajgrodzkiego pokazy z zakresu ratownictwa na zalodzonych zbiornikach wodnych. Ratownicy zademonstrowali uczniom i kadrze nauczycielskiej Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej (klasy IV - VI) w Rajgrodzie, sposoby postępowania w sytuacji, gdy dojdzie już do załamania się pokrywy lodowej i wpadnięcia do wody oraz jak bezpiecznie udzielić pomocy w takiej sytuacji.

Pokazy zostały poprzedzone prelekcją, podczas której mł. bryg. Kazimierz Golubiewski i sekc. Michał Łopatowski uświadamiali młodzież o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na zamarznięty akwen, informując, że bezpieczny lód to tylko ten który został uzyskany w sposób sztuczny np. na specjalnie przygotowanych lodowiskach. Przekazano również informacje o sposobie postępowania w sytuacji, gdy zauważymy osobę, pod którą załamał się lód oraz pod jakie numery alarmowe zadzwonić po pomoc i jakie przekazać informacje. Przeprowadzono także instruktaż w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zatrzymania czynności życiowych.

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski - KP PSP w Grajewie


(foto: Żaneta Chylińska)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

POŻAR DREWNIANEGO DOMU NAD JEZIOREM W RAJGRODZIE

Dnia 19 stycznia 2017 roku o godzinie 00:20 grajewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego nad jeziorem w Rajgrodzie. Jak ustalono palił się drewniany budynek kryty gontem bitumicznym przystosowany do zamieszkania całorocznego. W chwili wybuchu pożaru w budynku przebywało 5 osób (2 osoby dorosłe i 3 dzieci).

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej cały budynek objęty był pożarem, a 5 – osobowa rodzina ewakuowała się na zewnątrz przed przybyciem służb ratowniczych. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że budynek, w którym wybuchł pożar wynajmowali wczasowicze. Obecny na miejscu właściciel posesji zapewnił rodzinie lokal zastępczy na czas dalszego pobytu.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad 3,5 godziny uczestniczyły 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Rajgrodu, Grajewa i Dreństwa – łącznie 20 strażaków.

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie


(foto: kpt. Arkadiusz Lichota, st. ogn. Andrzej Duzikowski - KP PSP w Grajewie)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W RAJGRODZIE

Dnia 15 stycznia 2017 roku w parku miejskim w Rajgrodzie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W akcji brało udział 16 wolontariuszy: Joanna Andruk, Edyta Bielawska, Patrycja Dziądziak, Dominika Jakuć, Natalia Kalicka, Grzegorz Kapla, Amelia Niedźwiedzka, Zuzanna Niedźwiedzka, Weronika Plaga, Edyta Skorupa, Julia Stryjecka, Helena Truszkowska, Magda Truszkowska, Krzysztof Zemelka, Magdalena Zemelka i Elżbieta Zyskowska. Darczyńcom dziękujemy za hojność, a wolontariuszom za kwestowanie. Podziękowania składamy Panu Józefowi Szahidewiczowi za kartacze, Pensjonatowi Raj za bigos, Panu Andrzejowi Grajewskiemu, właścicielowi baru "Smakosz" za krzesła, stoliki, zupę gulaszową, Pani Annie Malinowskiej za orzechy, Pani Grażynie Drzymkowskiej za rękodzieło, Pani Karolinie Wierzbickiej za vouchery na masaż, Pani Joannie Mulewskiej za własnoręczne bożonarodzeniowe kartki, Wiesławie Milewskiej za rogaliki oraz Panu Janowi Marcińczyk z Klubu Żeglarskiego "Zefir" za udostępnienie namiotu.

W pracę sztabu WOŚP zaangażowali się również strażacy z OSP Rajgród, zaś Gimnazjum w Rajgrodzie zadbało o sprzęt nagłaśniający. Wielkie podziękowania składamy burmistrzowi Rajgrodu Ireneuszowi Glinieckiemu i pracownikom Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie za wszelką pomoc w organizacji.

Rajgrodzcy wolontariusze zebrali ok. 6 500 zł (prawie o 3 000 zł więcej niż w roku ubiegłym).

Sztab WOŚP


(foto: Sztab WOŚP)
- więcej zdjęć -

--------------------------------------------------------------------------------
Archiwum aktualności

2017 2016 2015

2014 2013 2012

2011 2010

--------------------------------------------------------------------------------
OSP w Rajgrodzie
Admin: Żaneta